Polityka prywatności

Administratorem danych zebranych na stronie rodzinawrelacji.pl jest Anna Kasprzycka w ramach działalności gospodarczej “Anna Kasprzycka pracownia Rodzina w Relacji” (NIP: 531-13-34-102).

Strona internetowa znajduje się na serwerach polskiej firmy H88 S.A. (cyber_Folks) z siedzibą w Poznaniu. Zasady ochrony danych osobowych firmy H88 S.A. są opisane na stronie https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/

Adresy mailowe zebrane na stronie, za pomocą formularza zapisu na mailingi, są powierzone firmie FreshMail z siedzibą w Angli. Baza adresów mailowych znajduje się na bezpiecznych serwerach FreshMaila. Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawany jest zapis do bazy mailingowej lub zgoda wyrażona w korespondencji.

Adresy mailowe wykorzystuję do kontaktu z klientami oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO). Wysyłam maile nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Znajdują się w nich aktualności, informacje o warsztatach i ofertach. Każdy właściciel adresu mailowego może wypisać się z bazy w dowolnym momencie za pomocą linku w wysyłanym mailingu lub wysyłając prośbę na adres anna.kasprzycka@rodzinawrelacji.pl .

Dane osobowe osób, które korzystają z usług świadczonych przez Anna Kasprzycka Rodzina w Relacji będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której te dane dotyczą, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Scroll to Top